I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

Aleksandra Grzebyk FUFU Handmade

z siedzibą w Katowicach:

Al. Bolesława Krzywoustego 2/7

40 – 870 Katowice

NIP: 6381749636

(w dalszej części regulaminu zwana: '”Sprzedawcą”).

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie FUFU (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna.
 2. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie FUFU jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w sklepie FUFU reklam i treści promujących zarówno towary z oferty sklepu, jak
  i towary oraz usługi osób trzecich.

 

OFERTA

 1. Towary oferowane w sklepie FUFU są wytwarzane ręcznie, dlatego poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań żeby zdjęcia i opisy towarów prezentowanych w ofercie sklepu FUFU jak najdokładniej przedstawiały wygląd i stan rzeczywisty towaru. Jednak detale takie jak napy, sznurki itd. mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciu ze względu na np. zmianę dostawcy danego elementu.
 3. Sprzedawca na bieżąco pracuje i udoskonala swoją ofertę dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania kosmetycznych zmian kroju oferowanych ubranek bez konieczności informowania o tym Klienta.
 4. Oferowane towary są nowe – niezależnie od tego czy stanowią element gotowej kolekcji czy są szyte na indywidualne zamówienie Klienta.
 5. Ceny towarów są ustalane indywidualnie z Klientem. Cena zależy od rodzaju produktu, rozmiaru, wykorzystanego materiału i dodatkowej personalizacji produktu.
 6. Do ceny towaru doliczane są koszty wysyłki towaru do Klienta. Wysokość kosztów wysyłki zależy od sposobu dostawy wybranego przez Klienta (dostępne opcje wysyłki opisane są w sekcji „V.Wysyłka”).

III. ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie FUFU jest prawidłowe złożenie zamówienia przez Klienta tj. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia i wysłanie go za pośrednictwem systemu rejestracji i z użyciem narzędzi dostępnych na stronach internetowych Sklepu FUFU.
 2. Klient składając zamówienie podaje wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia:
 • imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu,

a w przypadku przedsiębiorców:

 • pełną nazwę firmy, adres siedziby (do faktury), adres wysyłki, numer NIP oraz dane kontaktowe: firmowy adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.
 1. Procedura składania zamówienia przez Klienta:
  1. Klient wybiera towar, który zamierza kupić wchodząc na stronę konkretnego produktu, wybiera cechy i ilość sztuk jaką zamierza kupić. Kliknięcie polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” widocznego przy towarze na stronie internetowej Sklepu FUFU powoduje umieszczenie produktu w koszyku. Klient może dodawać w ten sposób kolejne produkty.
  2. po skompletowaniu całości zamówienia Klient klika ikonę „KOSZYKA”, która przenosi go to koszyka
  3. w koszyku widoczne jest podsumowanie wszystkich wybranych produktów. Klient jest informowany o:
 • cenie i łącznym koszcie wybranych przez Niego produktów,
 • dostępnych opcjach dostawy i kosztach dostawy,
 • wszelkich dodatkowych kosztach związanych z realizacją zamówienia
  1. wybierając pole PRZEJDŹ DO KASY” Klient przechodzi do etapu płatności. Klient podaje pełne dane oraz wybiera formę płatności za zamawiane towary.
  2. Następnie Klient wybiera polecenie „KUPUJĘ i PŁACĘ”,
  3. Klient, który wybrał opcję szybkiego przelewu lub PayPal widzi na ekranie potwierdzenie dokonania płatności. Natomiast Klientowi, który wybrał jako opcję płatności przelew standardowy wyświetli się potwierdzenie wysłania zamówienia do sklepu i dane do przelewu bankowego.
 1. Sklep FUFU rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu wpłaty pełnej kwoty należnej na rachunek bankowy Sprzedawcy. Czas realizacji liczony jest od momentu otrzymania wpłaty. Na kwotę należną składają się: cena zamówionych towarów i opłata za dostawę, jeśli taka jest należna Sprzedawcy. Od czasu złożenia zamówienia na jego opłacenie jest 7 dni, po tym czasie (w przypadku braku wpłaty) zostaje ono anulowane.
 2. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia. Za moment złożenia zamówienia uznawany jest dzień wpływu pełnej kwoty należnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji zamówienia:
  1. W przypadku zamówienia wyrobu gotowego towar będzie wysłany do Klienta w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
  2. Natomiast jeśli na liście zamówionych towarów znajduje się produkt szyty na zamówienie – czas realizacji to 10 do 14 dni roboczych.
   *w każdym przypadku czas realizacji liczy się od momentu uzyskania wpłaty.
  3. Czas realizacji w przypadku rzeczy dostępnych na zamówienie to czas jaki FUFU ma na uszycie zamówionych produktów, do tego należy doliczyć czas wysyłki.
  4. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku nie wliczając dni świątecznych:
  5. 1 stycznia – Nowy Rok,
  6. 6 stycznia – Trzech Króli,
  7. 10,12,13 kwietnia – Wielkanoc,
  8. 1 maja – Święto Pracy,
  9. 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,
  10. 11 czerwca – Boże Ciało,
  11. 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP,
  12. 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  13. 11 listopada – Święto Niepodległości,
  14. 25-26 grudnia – Boże Narodzenie.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru i/lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia wynikającego np. z braku dostępności materiału, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.
 5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 7, Klient może:
  1. anulować całe zamówienie i w związku z tym otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty lub
  2. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot środków w kwocie równej należności za anulowaną część zamówienia lub
  3. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 6. W przypadku dużych zamówień czas realizacji może ulec zmianie, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzje zgodnie z pkt.8 niniejszego Regulaminu.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sklep FUFU wysyła, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

IV. PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie FUFU dostępne są następujące formy płatności:
   1. Szybki przelew – płatność za pośrednictwem systemu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności szybkim przelewem jest Krajowy Integrator Płatności SA

  tpay.com

  1. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal.
  2. Standardowy przelew bankowy na konto:Aleksandra Grzebyk FUFU HandmadeAl. Bolesława Krzywoustego 2/740 – 870 KatowiceNumer konta bankowego:
   21 1050 1214 1000 0092 3228 0280 ING Bank Śląski
   IBAN: PL 21 1050 1214 1000 0092 3228 0280
   Kod BIC SWIFT: INGBPLPW
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków Sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

V. WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Koszty dostawy dotyczą wysyłki na terenie Polski.
 3. Odbiór osobisty przesyłki przez Klienta jest możliwy w Katowicach w lokalu przy ul. Piastów 3
 4. Sprzedawca  dołącza rachunek do wysyłanego zamówienia.
 5. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego z powodu nieobecności adresata, błędu w podanym przez Klienta adresie wysyłki lub nieodebrania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Klient ponosi koszty związane z ponowną wysyłką towaru.

VI. REKLAMACJE TOWARU

 1. Zgłoszenie reklamacji:

W przypadku otrzymania niewłaściwego/wadliwego towaru albo niekompletnego zamówienia prosimy o przesłanie zgłoszenia reklamacji na adres mailowy: fufu.ubranka@gmail.com

W wiadomości e-mail prosimy o zawarcie następujących informacji:

 • numer zamówienia
 • nazwa i ilość towaru, którego dotyczy reklamacja
 • dokładny opis powodu reklamacji + zdjęcia ewentualnych wad lub niewłaściwego produktu
 • opcjonalnie: preferowane rozwiązanie problemu

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy – formularz odstąpienia można pobrać TUTAJ. Należy go wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ubranka@gmail.com
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym tj. powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu i nie może nosić żadnych śladów eksploatacji.
 4. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep FUFU sprawdzi stan przekazanego produktu.
 6. Jeśli zwrócony towar spełnia wymagania opisane w pkt. 2 i 3 (powyżej) w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi:
 7. zapłaconą kwotę – w przypadku ubranka dostępnego na stanie,
 8. Zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia – w przypadku produktów szytych na indywidualne zamówienie.
 9. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej w pkt. 2 i 3 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

Życzymy udanych zakupów!